a

HOA Dues

Savannah Section 1HOA Annual
Lot 1920
Lot 2642
Lot 3781
Lot 4781
Lot 5642
Lot 6781
Lot 7642
Lot 8781
Lot 9696
Lot 10781
Lot 11642
Lot 12642
Lot 13781
Lot 141059

Esplanade Section IIHOA Annual
Lot 1781
Lot 2642
Lot 3642
Lot 4781
Lot 5642
Lot 6642
Lot 7642
Lot 8781
Lot 9885
Lot 10642
Lot 11781
Lot 12642
Lot 13781
Lot 14781
Lot 15885
Lot 16781
Lot 17642
Lot 18781
Lot 19781
Lot 20885

Rosemary Section IIIHOA Annual
Lot 1572
Lot 2572
Lot 3642
Lot 4537
Lot 5642
Lot 6572
Lot 7468
Lot 8433
Lot 9572
Lot 10781
Lot 11711
Lot 12572
Lot 13572
Lot 14572
Lot 15572
Lot 16572
Lot 17572
Lot 18572
Lot 19572
Lot 20572
Lot 21433
Lot 22398
Lot 23537
Lot 24816
Lot 25537
Lot 26468
Lot 27503
Lot 28607
Lot 29642
Lot 30642
Lot 31537
Lot 32503
Lot 33572
Lot 34572
Lot 35572

The Bluffs Section IVHOA Annual
Lot 11,721
Lot 21,721
Lot 31,721
Lot 41,721
Lot 51,721
Lot 61,721
Lot 71,683
Lot 81,721
Lot 91,721
Lot 101,721
Lot 111,721
Lot 121,721
Lot 131,721
Lot 141,721

Sienna Section VHOA Annual
Lot 11059
Lot 21,129
Lot 31059
Lot 4990
Lot 5885
Lot 6920
Lot 71025
Lot 81,299

River Run Section VIHOA Annual
Lot 11,233
Lot 21,164
Lot 31,094
Lot 41,094
Lot 51,094
Lot 61,129
Lot 71,268
Lot 81,303
Lot 91,268
Lot 101,686

Lake Estates Section VIIHOA Annual
Lot 11,885
Lot 21,885
Lot 31,885
Lot 41,885
Lot 51,885
Lot 61,885
Lot 71,885
Lot 81,885
Lot 91,885
Lot 101,885
Lot 111,885
Lot 121,885
Lot 131,885
Lot 141,885
Lot 151,885
Lot 161,885
Lot 171,885
Lot 181,885
Lot 191,885
Lot 201,885
Lot 211,885
Lot 221,885
Lot 231,885
Lot 241,885
Lot 251,885
Lot 261,885
Lot 271,885
Lot 281,885
Lot 291,885
Lot 301,885
Lot 311,885
Lot 321,885
Lot 331,885
Lot 341,885
Lot 351,885
Lot 361,885
Lot 371,885
Lot 381,885
Lot 391,885