a

HOA Dues

Savannah Section 1HOA Annual
Lot 1696
Lot 2464
Lot 3580
Lot 4580
Lot 5464
Lot 6580
Lot 7464
Lot 8580
Lot 9580
Lot 10580
Lot 11464
Lot 12464
Lot 13580
Lot 14812

Esplanade Section IIHOA Annual
Lot 1580
Lot 2464
Lot 3464
Lot 4580
Lot 5464
Lot 6464
Lot 7464
Lot 8580
Lot 9667
Lot 10464
Lot 11580
Lot 12464
Lot 13580
Lot 14580
Lot 15667
Lot 16580
Lot 17464
Lot 18580
Lot 19580
Lot 20667

Rosemary Section IIIHOA Annual
Lot 1406
Lot 2406
Lot 3464
Lot 4377
Lot 5464
Lot 6406
Lot 7319
Lot 8290
Lot 9406
Lot 10580
Lot 11522
Lot 12406
Lot 13406
Lot 14406
Lot 15406
Lot 16406
Lot 17406
Lot 18406
Lot 19406
Lot 20406
Lot 21290
Lot 22261
Lot 23377
Lot 24609
Lot 25377
Lot 26319
Lot 27348
Lot 28435
Lot 29464
Lot 30464
Lot 31377
Lot 32348
Lot 33406
Lot 34406
Lot 35406

The Bluffs Section IVHOA Annual
Lot 11,363
Lot 21,363
Lot 31,363
Lot 41,363
Lot 51,363
Lot 61,363
Lot 71,653
Lot 81,363
Lot 91,363
Lot 101,363
Lot 111,363
Lot 121,363
Lot 131,363
Lot 141,508

Sienna Section VHOA Annual
Lot 1812
Lot 2870
Lot 3812
Lot 4754
Lot 5667
Lot 6696
Lot 7783
Lot 81,102

River Run Section VIHOA Annual
Lot 1957
Lot 2899
Lot 3841
Lot 4841
Lot 5870
Lot 6870
Lot 7986
Lot 81,015
Lot 9986
Lot 101,334

Lake Estates Section VIIHOA Annual
Lot 11,500
Lot 21,500
Lot 31,500
Lot 41,500
Lot 51,500
Lot 61,500
Lot 71,500
Lot 81,500
Lot 91,500
Lot 101,500
Lot 111,500
Lot 121,500
Lot 131,500
Lot 141,500
Lot 151,500
Lot 161,500
Lot 171,500
Lot 181,500
Lot 191,500
Lot 201,500
Lot 211,500
Lot 221,500
Lot 231,500
Lot 241,500
Lot 251,500
Lot 261,500
Lot 271,500
Lot 281,500
Lot 291,500
Lot 301,500
Lot 311,500
Lot 321,500
Lot 331,500
Lot 341,500
Lot 351,500
Lot 361,500
Lot 371,500
Lot 381,500
Lot 391,500